Jurisprudenta instantelor judecatoresti 2010-2011 Vol. I

De (autor): Mihaela Cristina Mocanu, Danut Neacsu

0
(0 reviews)
Jurisprudenta instantelor judecatoresti 2010-2011 Vol. I - Mihaela Cristina Mocanu, Danut Neacsu

Jurisprudenta instantelor judecatoresti 2010-2011 Vol. I

De (autor): Mihaela Cristina Mocanu, Danut Neacsu

0
(0 reviews)

PREFATA / 5

I.   DREPT CIVIL / 13

1.  Acordarea de daune morale in baza dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 221/2009 dupa publicarea deciziilor Curtii Constitutionale. Notiunea de „speranta legitima” ocrotita de dispozitiile Protocolului 1 Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului / 13

2.  Actiune in revendicare. Stabilirea anterioara, printr‑o hotarare judecatoreasca a caracterului ilegal al preluarii de catre stat, a validitatii conventiei de instrainare catre actualul detinator si a bunei credinte. Existenta unui ,,bun” in sensul art.1 Protocolul nr.1. Acordarea de despagubiri in procedura Titlului VII al Legii nr.247/2005 / 15

3. Apel. Caracterul politic al condamnarii. Despagubiri. Incidenta admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate asupra unei cauze aflata in curs de solutionare / 25

4. Apel ‑ despagubiri solicitate in baza Legii 10/2001 de terti al caror titlu emis la Legea 112/2005 a fost anulat in instanta; Calitatea statului de a achita despagubirile si dupa modificarea art. 48 din Legea 10/2001/ 47

5. Deportarea in U.R.S.S. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 221/2009 / 52

6. Folosirea subsolului unui teren de catre autoritatile locale in interes public. Conditii. Incalcarea dreptului de proprietate / 54

7. Legea nr. 10/2001. Compensarea cu alte bunuri sau servicii/ 60

8.  Mijlocul eficace de valorificare de catre proprietar a dreptului de acces la terenul proprietatea sa si a dreptului de trecere pe terenul proprietatea unei alte persoane / 63

9. Nulitate certificat de mostenitor. Justificarea unui interes prin crearea unui nou regim juridic al bunului ce exclude ingerinte in dreptul de proprietate pretins / 68

10. Ridicare sechestru. Refuz de a da garantiile promise constand in instituirea unei ipoteci, obligatie asumata prin conventie, act sub semnatura privata /  77

11. Situatia constructorului de buna‑credinta pe terenul altuia. Obligatia proprietarului terenului de a‑l dezdauna / 81

12. Servitute de trecere. Inadmisibilitatea dobandirii prin uzucapiune / 84


II. DREPT PROCESUAL CIVIL / 91

1. Actiune formulata la instanta de fond in temeiul art. 581 Cod procedura civila – obligarea paratului de a permite exploatarea de prundis si nisip – admitere. Recurs declarat de parati. Admiterea recursului si respingerea actiunii, ca inadmisibila / 91

2. Actiune in constatare. Calitatea procesuala a Casei Judetene de Pensii in cadrul actiunilor in constatarea perioadei ca fiind lucrata in grupa a II‑a de munca / 93

3. Cereri noi in recurs. Inadmisibilitate  / 95

5. Contestatie in anulare. Tardivitate. Calculare termen / 105

6. Identificarea capatului principal de cerere. Relevanta acestuia pentru stabilirea caii de atac / 107 

7. Legitimitate procesuala activa. Interesul reclamantei in promovarea actiunii pentru protejarea unui drept / 110

8. Nulitate absoluta. Nulitate relativa. Obligatia instantei de a califica juridic cererea dedusa judecatii / 112

9. Neagravarea situatiei in propria cale de atac. Actiune in raspundere delictuala contra Statului Roman. Prescriptia dreptului material la actiune / 114

10. Revizuirea promovata ca urmare a deciziei Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauza Daniel Constantin vs. Romania / 117

11. Revizuire. Contrarietate de hotarari. Competenta instantei / 121

12. Recurs. Analizarea cauzei prin prisma altor texte de lege decat cele invocate de reclamant. Omisiunea de a analiza apararile si motivele invocate de reclamant / 122

13. Recurs. Omisiunea instantei de fond de a se pronunta asupra unui capat de cerere / 123

14. Sechestrul asigurator. Conditii de admisibilitate. Drepturile actionarului in caz de dizolvare si lichidare a societatii / 125


III. DREPT PENAL / 129

1. Plangere impotriva rezolutiei procurorului de caz, de neincepere a urmaririi penale. Neformularea in termen a plangerii prealabile / 129

2. Plangere impotriva rezolutiei date de procuror de neincepere a urmaririi penale. Prescriptia raspunderii penale / 131

3. Plangere impotriva ordonantei procurorului de scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului, pentru infractiunea de abandon de familie. Pericolul social al faptei / 134

4. Plangere impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale. Lipsa indiciilor de savarsire a faptei / 136

5. Plangere formulata impotriva rezolutiei prin care s‑a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului sub aspectul comiterii infractiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 alin.1 lit.c C.pen. Lipsa intentiei de savarsire a faptei / 138

6. Stare de necesitate. Inexistenta acestei cauze care inlatura caracterul penal al faptei / 140


IV. DREPT PROCESUAL PENAL / 155

1. Apel. Omor calificat. Nulitatea relativa a hotararii instantei de fond / 155

2. Aplicarea art. 3201 Cod procedura penala inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010. Consecinte. Neefectuarea cercetarii judecatoresti. Incalcarea principiilor oralitatii si contradictorialitatii. Apreciere gresita a probelor / 160

3. Contestatia in anulare. Inadmisibilitate / 176

4. Cooperare judiciara internationala in materie penala / 180

5. Incheierea unei tranzactii sub aspectul laturii civile inainte de inceperea urmaririi penale fata de faptuitor. Consecinte asupra modului de solutionare a dosarului vizand dezdaunarea partilor civile / 185

6. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei / 193

7. Mentinerea arestarii preventive a inculpatului. Indeplinirea conditiilor prevazute de art.143, art.148 alin.1 lit.f si art.136 din Cod procedura 
penala / 204

8. Nulitate relativa. Nesemnarea de catre martorii asistenti a procesului‑verbal de cercetare la fata locului / 210

9. Recurs. Propunere de arestare. Nelegala sesizare a instantei. Nerespectarea termenului de 24 de ore pana la expirarea caruia trebuie solutionata propunerea de arestare preventiva. Consecinte / 218

10. Transferul de procedura in materie penala  / 237


V.   DREPTUL MUNCII sI AL ASIGURARILOR SOCIALE / 246

1. Conditii in care se poate incasa pensia de urmas cumulat cu veniturile realizate dintr‑o activitate profesionala / 246

2. Drepturi banesti. Diminuarea salariului cu 25% in urma aplicarii art. 1 din Legea nr. 118/2010 / 248

3. Dreptul muncii si securitatii sociale. Calitatea de auditor de justitie. Principiul neretroactivitatii legii civile / 251

4. Impozit pentru tichete cadou / 256

5. Modalitatea de calcul a indemnizatiei pentru concediul de odihna in cazul cadrelor didactice in contextul intrarii in vigoare a legii nr. 118  din 2010 / 258 

6. Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor din contractul colectiv de munca la nivel de unitate privind beneficiul compensatiei in situatia concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului / 263

7. Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate / 267

8. Recalcularea dreptului de pensie / 269

9. Recurs ‑ aplicarea reducerii de 25% prevazuta de Legea 118/2010 indemnizatiei de concediu aferenta anului scolar 2009‑2010 / 272


VI. DREPT CONTECIOS ADMINISTRATIV sI FISCAL / 278

1. Achizitie publica. Solicitare de clarificari cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulata in temeiul art. 256 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Modificarea clauzelor contractului de achizitie publica care urmeaza a se incheia la finalizarea procedurii / 278

2. Achizitie publica. Anularea raportului procedurii de atribuire si a actelor subsecvente, cu consecinta reluarii procedurii de evaluare a ofertelor / 286

3. Anulare act administrativ fiscal. Taxa hoteliera datorata de operatorii din turism, stabilita prin acte normative ce nu au fost contestate / 295

4. Anulare act administrativ fiscal. Lipsa declaratiei fiscale privind plata impozitului pe venit in calitate de microintreprindere / 300

5. Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Nelegalitatea angajarii personalului cu atributii privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin conventii civile de prestari servicii  / 308

6. Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Revocarea actelor administrative, a caror anulare se solicita, de catre autoritatea publica / 315

7. Contract de furnizare materii prime pentru producerea de energie termica. Natura juridica. Conditiile in care opereaza rezilierea contractului. Despagubiri / 323

8. Comunicare informatii interes public. Legitimare procesuala – calitate procesuala pasiva. Principiul rolului activ al judecatorului / 328

9. Exceptie de nelegalitate. Inadmisibilitatea invocarii exceptiei de nelegalitate a unui act cu caracter normativ fata de dispozitiile art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004 / 332

10. Exceptia de nelegalitate a unui act administrativ – inadmisibilitate. Conditii pentru eliberarea actului administrativ din perspectiva Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii / 337

11. Obligarea autoritatii publice la emiterea unui act administrativ / 345

12. Recurs. Simplele afirmatii ale persoanei vatamate nu sunt suficiente pentru a considera indeplinite dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 / 352


VII. DREPTUL FAMILIEI / 355

1. Plasament in regim de urgenta a unei minore intr‑un apartament de tip familial / 355


VIII. LITIGII INTRE PROFESIONIsTI / 357

1. Contract de antrepriza. Clauza penala pentru neexecutarea obligatiilor antreprenorului. Nulitate, invocarea acesteia pe cale de exceptie / 357


IX. PROCEDURA INSOLVENTEI   /  362

1. Decizia creditorului unic de a desemna un lichidator judiciar in locul lichidatorului desemnat provizoriu de judecatorul sindic. Efecte / 362

2. Decaderea din calitatea de reprezentant; Recurs. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant. Decaderea din dreptul de a fi administrator al societatii aflata in insolventa prev. de art. 6 si 731 din Legea nr.31/1990 nu poate fi extinsa si asupra calitatii de administrator social al debitoarei prevazuta de art.18 alin.1 teza finala din Legea nr.85/2006, in cazul confirmarii acestuia ca administrator special in derularea procedurii insolventei debitorului / 364

3. Procedura insolventei. Cerere de deschidere a procedurii formulata anterior modificarii dispozitiilor Legii nr.85/2006 prin Legea nr.277/2009. Principiul neretroactivitatii legii civile / 370

4. Procedura insolventei. Deschidere procedura faliment in forma sim­plificata. Neinstituirea obligatiei formularii unei cereri de deschidere a procedurii, in sarcina lichidatorului, de lege. Situatia recunoasterii starii de insolventa din declaratia expresa a societatii si a lichidatorului  / 373

5. Procedura insolventei. Cerere privind aprobarea bugetului previzionat. Conditia absentei disponibilitatilor / 378

6. Procedura insolventei. Cerere privind prelungirea termenelor de inregistrare a cererilor de admitere a creantelor, de verificare a acestora, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante si a termenului de definitivare a tabelului de creante. Motive temeinice  / 381

7. Procedura insolventei ‑ inchidere procedura. Raport cu propunere de inchidere procedura in temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Contestatie impotriva masurilor luate de lichidatorul judiciar. Termenul de contestare. Calculul acestuia / 385

8. Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului final. Depunere declaratie creanta peste termenul limita pentru inregistrare – tardivitate. Exceptia opozabilitatii actelor de procedura (art.7 al.3 din legea insolventei) / 390

9. Recurs. Contestarea tabelului definitiv al creantelor pentru ipoteza reglementata de art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, referitoare la existenta unei erori esentiale care a determinat inregistrarea gresita a creantei in tabelul definitiv / 397

cuvant inainte

Efortul depus de catre autorii culegerii s‑a concretizat intr‑o publicatie ce pune in valoare tendintele actuale ale practicii judiciare si face parte dintr‑un sir de lucrari ce se vor a fi de referinta in jurisprudenta.

De multe ori, drepturile si libertatile prevazute de lege se afla intr‑o aparenta contradictie, iar instantele de judecata au greaua si delicata misiune de a asigura un echilibru intre ele.

Acest lucru nu se poate face prin simpla inclinare a balantei in favoarea unei parti, fiind nevoie si de o motivare temeinica si convingatoare a solutiei, in deplina concordanta cu legea. Astfel, o hotarare judecatoreasca va avea nu doar o autoritate bazata pe mijloacele coercitive ale statului, ci si o putere reala si profunda, ce rezulta din profesionalismul si buna‑credinta a judecatorilor care au pronuntat‑o.

Lucrarea de fata, prin cele 75 de spete selectate si rezumate din domenii diferite de interes, isi propune sa formeze o imagine de ansamblu asupra unor probleme jurisprudentiale relevante, interesante si actuale.

Hotararile judecatoresti selectionate sunt de actualitate si rezumate intr‑un stil clar si concis. Autorii au urmarit aducerea in prim plan a unor probleme jurisprudentiale frecvent intalnite in practica judiciara dar si a unora cu caracter de noutate.

Culegerea este structurata in 9 capitole intitulate in functie de ramura de drept in care se incadreaza problema juridica tratata. Sunt prezente spete din domeniul dreptului civil, dreptului penal, dreptului procesual civil si penal, dreptului administrativ, din domeniul dreptului muncii si asigurarilor sociale, familiei, litigiilor dintre profesionisti, dar si al insolventei societatilor comerciale.

Fiecare speta beneficiaza de un comentariu scurt si concis asupra proble­mei de drept dezlegata, pentru a asigura o facila consultare.

Scopul declarat de autorii lucrarii este acela de a se constitui intr‑un mijloc adecvat de cunoastere a practicii judiciare si de a contribui la sporirea caracterului previzibil al hotararilor judecatoresti.

Citeste mai mult

-5%

36.61Lei

38.54 Lei

Sau 3661 de puncte

!

Fiecare comanda noua reprezinta o investitie pentru viitoarele tale comenzi. Orice comanda plasata de pe un cont de utilizator primeste in schimb un numar de puncte de fidelitate, In conformitate cu regulile de conversiune stabilite. Punctele acumulate sunt incarcate automat in contul tau si pot fi folosite ulterior, pentru plata urmatoarelor comenzi.

In stoc

Descrierea produsului

PREFATA / 5

I.   DREPT CIVIL / 13

1.  Acordarea de daune morale in baza dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 221/2009 dupa publicarea deciziilor Curtii Constitutionale. Notiunea de „speranta legitima” ocrotita de dispozitiile Protocolului 1 Aditional la Conventia Europeana a Drepturilor Omului / 13

2.  Actiune in revendicare. Stabilirea anterioara, printr‑o hotarare judecatoreasca a caracterului ilegal al preluarii de catre stat, a validitatii conventiei de instrainare catre actualul detinator si a bunei credinte. Existenta unui ,,bun” in sensul art.1 Protocolul nr.1. Acordarea de despagubiri in procedura Titlului VII al Legii nr.247/2005 / 15

3. Apel. Caracterul politic al condamnarii. Despagubiri. Incidenta admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate asupra unei cauze aflata in curs de solutionare / 25

4. Apel ‑ despagubiri solicitate in baza Legii 10/2001 de terti al caror titlu emis la Legea 112/2005 a fost anulat in instanta; Calitatea statului de a achita despagubirile si dupa modificarea art. 48 din Legea 10/2001/ 47

5. Deportarea in U.R.S.S. Inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 221/2009 / 52

6. Folosirea subsolului unui teren de catre autoritatile locale in interes public. Conditii. Incalcarea dreptului de proprietate / 54

7. Legea nr. 10/2001. Compensarea cu alte bunuri sau servicii/ 60

8.  Mijlocul eficace de valorificare de catre proprietar a dreptului de acces la terenul proprietatea sa si a dreptului de trecere pe terenul proprietatea unei alte persoane / 63

9. Nulitate certificat de mostenitor. Justificarea unui interes prin crearea unui nou regim juridic al bunului ce exclude ingerinte in dreptul de proprietate pretins / 68

10. Ridicare sechestru. Refuz de a da garantiile promise constand in instituirea unei ipoteci, obligatie asumata prin conventie, act sub semnatura privata /  77

11. Situatia constructorului de buna‑credinta pe terenul altuia. Obligatia proprietarului terenului de a‑l dezdauna / 81

12. Servitute de trecere. Inadmisibilitatea dobandirii prin uzucapiune / 84


II. DREPT PROCESUAL CIVIL / 91

1. Actiune formulata la instanta de fond in temeiul art. 581 Cod procedura civila – obligarea paratului de a permite exploatarea de prundis si nisip – admitere. Recurs declarat de parati. Admiterea recursului si respingerea actiunii, ca inadmisibila / 91

2. Actiune in constatare. Calitatea procesuala a Casei Judetene de Pensii in cadrul actiunilor in constatarea perioadei ca fiind lucrata in grupa a II‑a de munca / 93

3. Cereri noi in recurs. Inadmisibilitate  / 95

5. Contestatie in anulare. Tardivitate. Calculare termen / 105

6. Identificarea capatului principal de cerere. Relevanta acestuia pentru stabilirea caii de atac / 107 

7. Legitimitate procesuala activa. Interesul reclamantei in promovarea actiunii pentru protejarea unui drept / 110

8. Nulitate absoluta. Nulitate relativa. Obligatia instantei de a califica juridic cererea dedusa judecatii / 112

9. Neagravarea situatiei in propria cale de atac. Actiune in raspundere delictuala contra Statului Roman. Prescriptia dreptului material la actiune / 114

10. Revizuirea promovata ca urmare a deciziei Curtii Europene a Drepturilor Omului in cauza Daniel Constantin vs. Romania / 117

11. Revizuire. Contrarietate de hotarari. Competenta instantei / 121

12. Recurs. Analizarea cauzei prin prisma altor texte de lege decat cele invocate de reclamant. Omisiunea de a analiza apararile si motivele invocate de reclamant / 122

13. Recurs. Omisiunea instantei de fond de a se pronunta asupra unui capat de cerere / 123

14. Sechestrul asigurator. Conditii de admisibilitate. Drepturile actionarului in caz de dizolvare si lichidare a societatii / 125


III. DREPT PENAL / 129

1. Plangere impotriva rezolutiei procurorului de caz, de neincepere a urmaririi penale. Neformularea in termen a plangerii prealabile / 129

2. Plangere impotriva rezolutiei date de procuror de neincepere a urmaririi penale. Prescriptia raspunderii penale / 131

3. Plangere impotriva ordonantei procurorului de scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului, pentru infractiunea de abandon de familie. Pericolul social al faptei / 134

4. Plangere impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale. Lipsa indiciilor de savarsire a faptei / 136

5. Plangere formulata impotriva rezolutiei prin care s‑a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului sub aspectul comiterii infractiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 alin.1 lit.c C.pen. Lipsa intentiei de savarsire a faptei / 138

6. Stare de necesitate. Inexistenta acestei cauze care inlatura caracterul penal al faptei / 140


IV. DREPT PROCESUAL PENAL / 155

1. Apel. Omor calificat. Nulitatea relativa a hotararii instantei de fond / 155

2. Aplicarea art. 3201 Cod procedura penala inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 202/2010. Consecinte. Neefectuarea cercetarii judecatoresti. Incalcarea principiilor oralitatii si contradictorialitatii. Apreciere gresita a probelor / 160

3. Contestatia in anulare. Inadmisibilitate / 176

4. Cooperare judiciara internationala in materie penala / 180

5. Incheierea unei tranzactii sub aspectul laturii civile inainte de inceperea urmaririi penale fata de faptuitor. Consecinte asupra modului de solutionare a dosarului vizand dezdaunarea partilor civile / 185

6. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei / 193

7. Mentinerea arestarii preventive a inculpatului. Indeplinirea conditiilor prevazute de art.143, art.148 alin.1 lit.f si art.136 din Cod procedura 
penala / 204

8. Nulitate relativa. Nesemnarea de catre martorii asistenti a procesului‑verbal de cercetare la fata locului / 210

9. Recurs. Propunere de arestare. Nelegala sesizare a instantei. Nerespectarea termenului de 24 de ore pana la expirarea caruia trebuie solutionata propunerea de arestare preventiva. Consecinte / 218

10. Transferul de procedura in materie penala  / 237


V.   DREPTUL MUNCII sI AL ASIGURARILOR SOCIALE / 246

1. Conditii in care se poate incasa pensia de urmas cumulat cu veniturile realizate dintr‑o activitate profesionala / 246

2. Drepturi banesti. Diminuarea salariului cu 25% in urma aplicarii art. 1 din Legea nr. 118/2010 / 248

3. Dreptul muncii si securitatii sociale. Calitatea de auditor de justitie. Principiul neretroactivitatii legii civile / 251

4. Impozit pentru tichete cadou / 256

5. Modalitatea de calcul a indemnizatiei pentru concediul de odihna in cazul cadrelor didactice in contextul intrarii in vigoare a legii nr. 118  din 2010 / 258 

6. Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor din contractul colectiv de munca la nivel de unitate privind beneficiul compensatiei in situatia concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului / 263

7. Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate / 267

8. Recalcularea dreptului de pensie / 269

9. Recurs ‑ aplicarea reducerii de 25% prevazuta de Legea 118/2010 indemnizatiei de concediu aferenta anului scolar 2009‑2010 / 272


VI. DREPT CONTECIOS ADMINISTRATIV sI FISCAL / 278

1. Achizitie publica. Solicitare de clarificari cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulata in temeiul art. 256 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Modificarea clauzelor contractului de achizitie publica care urmeaza a se incheia la finalizarea procedurii / 278

2. Achizitie publica. Anularea raportului procedurii de atribuire si a actelor subsecvente, cu consecinta reluarii procedurii de evaluare a ofertelor / 286

3. Anulare act administrativ fiscal. Taxa hoteliera datorata de operatorii din turism, stabilita prin acte normative ce nu au fost contestate / 295

4. Anulare act administrativ fiscal. Lipsa declaratiei fiscale privind plata impozitului pe venit in calitate de microintreprindere / 300

5. Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Nelegalitatea angajarii personalului cu atributii privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin conventii civile de prestari servicii  / 308

6. Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Revocarea actelor administrative, a caror anulare se solicita, de catre autoritatea publica / 315

7. Contract de furnizare materii prime pentru producerea de energie termica. Natura juridica. Conditiile in care opereaza rezilierea contractului. Despagubiri / 323

8. Comunicare informatii interes public. Legitimare procesuala – calitate procesuala pasiva. Principiul rolului activ al judecatorului / 328

9. Exceptie de nelegalitate. Inadmisibilitatea invocarii exceptiei de nelegalitate a unui act cu caracter normativ fata de dispozitiile art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004 / 332

10. Exceptia de nelegalitate a unui act administrativ – inadmisibilitate. Conditii pentru eliberarea actului administrativ din perspectiva Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii / 337

11. Obligarea autoritatii publice la emiterea unui act administrativ / 345

12. Recurs. Simplele afirmatii ale persoanei vatamate nu sunt suficiente pentru a considera indeplinite dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 / 352


VII. DREPTUL FAMILIEI / 355

1. Plasament in regim de urgenta a unei minore intr‑un apartament de tip familial / 355


VIII. LITIGII INTRE PROFESIONIsTI / 357

1. Contract de antrepriza. Clauza penala pentru neexecutarea obligatiilor antreprenorului. Nulitate, invocarea acesteia pe cale de exceptie / 357


IX. PROCEDURA INSOLVENTEI   /  362

1. Decizia creditorului unic de a desemna un lichidator judiciar in locul lichidatorului desemnat provizoriu de judecatorul sindic. Efecte / 362

2. Decaderea din calitatea de reprezentant; Recurs. Exceptia lipsei calitatii de reprezentant. Decaderea din dreptul de a fi administrator al societatii aflata in insolventa prev. de art. 6 si 731 din Legea nr.31/1990 nu poate fi extinsa si asupra calitatii de administrator social al debitoarei prevazuta de art.18 alin.1 teza finala din Legea nr.85/2006, in cazul confirmarii acestuia ca administrator special in derularea procedurii insolventei debitorului / 364

3. Procedura insolventei. Cerere de deschidere a procedurii formulata anterior modificarii dispozitiilor Legii nr.85/2006 prin Legea nr.277/2009. Principiul neretroactivitatii legii civile / 370

4. Procedura insolventei. Deschidere procedura faliment in forma sim­plificata. Neinstituirea obligatiei formularii unei cereri de deschidere a procedurii, in sarcina lichidatorului, de lege. Situatia recunoasterii starii de insolventa din declaratia expresa a societatii si a lichidatorului  / 373

5. Procedura insolventei. Cerere privind aprobarea bugetului previzionat. Conditia absentei disponibilitatilor / 378

6. Procedura insolventei. Cerere privind prelungirea termenelor de inregistrare a cererilor de admitere a creantelor, de verificare a acestora, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante si a termenului de definitivare a tabelului de creante. Motive temeinice  / 381

7. Procedura insolventei ‑ inchidere procedura. Raport cu propunere de inchidere procedura in temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Contestatie impotriva masurilor luate de lichidatorul judiciar. Termenul de contestare. Calculul acestuia / 385

8. Procedura insolventei. Contestatie impotriva tabelului final. Depunere declaratie creanta peste termenul limita pentru inregistrare – tardivitate. Exceptia opozabilitatii actelor de procedura (art.7 al.3 din legea insolventei) / 390

9. Recurs. Contestarea tabelului definitiv al creantelor pentru ipoteza reglementata de art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, referitoare la existenta unei erori esentiale care a determinat inregistrarea gresita a creantei in tabelul definitiv / 397

cuvant inainte

Efortul depus de catre autorii culegerii s‑a concretizat intr‑o publicatie ce pune in valoare tendintele actuale ale practicii judiciare si face parte dintr‑un sir de lucrari ce se vor a fi de referinta in jurisprudenta.

De multe ori, drepturile si libertatile prevazute de lege se afla intr‑o aparenta contradictie, iar instantele de judecata au greaua si delicata misiune de a asigura un echilibru intre ele.

Acest lucru nu se poate face prin simpla inclinare a balantei in favoarea unei parti, fiind nevoie si de o motivare temeinica si convingatoare a solutiei, in deplina concordanta cu legea. Astfel, o hotarare judecatoreasca va avea nu doar o autoritate bazata pe mijloacele coercitive ale statului, ci si o putere reala si profunda, ce rezulta din profesionalismul si buna‑credinta a judecatorilor care au pronuntat‑o.

Lucrarea de fata, prin cele 75 de spete selectate si rezumate din domenii diferite de interes, isi propune sa formeze o imagine de ansamblu asupra unor probleme jurisprudentiale relevante, interesante si actuale.

Hotararile judecatoresti selectionate sunt de actualitate si rezumate intr‑un stil clar si concis. Autorii au urmarit aducerea in prim plan a unor probleme jurisprudentiale frecvent intalnite in practica judiciara dar si a unora cu caracter de noutate.

Culegerea este structurata in 9 capitole intitulate in functie de ramura de drept in care se incadreaza problema juridica tratata. Sunt prezente spete din domeniul dreptului civil, dreptului penal, dreptului procesual civil si penal, dreptului administrativ, din domeniul dreptului muncii si asigurarilor sociale, familiei, litigiilor dintre profesionisti, dar si al insolventei societatilor comerciale.

Fiecare speta beneficiaza de un comentariu scurt si concis asupra proble­mei de drept dezlegata, pentru a asigura o facila consultare.

Scopul declarat de autorii lucrarii este acela de a se constitui intr‑un mijloc adecvat de cunoastere a practicii judiciare si de a contribui la sporirea caracterului previzibil al hotararilor judecatoresti.

Citeste mai mult

Detaliile produsului

De pe acelasi raft

Parerea ta e inspiratie pentru comunitatea Libris!

Noi suntem despre carti, si la fel este si

Newsletter-ul nostru.

Aboneaza-te la vestile literare si primesti un cupon de -10% pentru viitoarea ta comanda!

*Reducerea aplicata prin cupon nu se cumuleaza, ci se aplica reducerea cea mai mare.

Ma abonez image one
Ma abonez image one